Bouw ESB en IT partnership met Sidekix

Scenius Astrix
  • ESB
  • Automation
  • .NET 6

Sidekix is een marketing fulfilment bureau die belast is met de uitvoering van grote marketing campagnes en Direct-to-Consumer fulfilment voor organisaties als de Postcode Loterij, de Vriendenloterij, KPN, Royal Swinkels, VI. Naast online flows en digital printing speelt ook de opslag en distributie van fysieke producten een belangrijke rol. In de praktijk betekent dit dat de eigen infrastructuur en specifieke logistieke- print- en productiesystemen en applicaties naadloos moeten kunnen samenwerken met eCommerce-platforms, applicaties van carriers, webwinkelsoftware, campagne management systemen, e-mail -en marketing automation cloudapplicaties. Met andere woorden veel datastromen die met elkaar moeten communiceren. Sidekix heeft hiervoor een zeer geavanceerde Enterprise Service Bus gebouwd die alle datastromen vanuit alle verschillende bronnen correct en snel afhandelt. 

Daarnaast wordt Scenius gezien als het verlengstuk van de Sidekix IT-afdeling als het gaat om het bouwen van complexe online campagneflows met integraties naar externe ticketing-, bestel- en betaalsystemen, het ontwikkelen van nieuwe software en faciliteren van specifieke secure hosting oplossingen voor klanten van Sidekix. 

De uitdaging: Sneller en meer diversiteit aan orders verwerken

Bij Sidekix draait alles om klanttevredenheid. Omdat het aantal en de diversiteit van klantorders snel groeien, terwijl levertijden alsmaar korter worden, is Sidekix continu bezig met het optimaliseren en automatiseren van haar bedrijfsprocessen. Op het gebied van eCommerce heeft Sidekix een grote diversiteit aan opdrachtgevers die werken met specifieke eCommerce-platforms voor hun webwinkels, giftshops en bestelplatformen. Al deze eCommerce-omgevingen hebben andere versies, data-specificaties en integratie protocollen die allemaal moeten communiceren met het Warehouse Management Systeem van Sidekix. Om iedere integratie snel en soepel te laten verlopen en niet volledig afhankelijk te zijn van de IT-expertise en beschikbare capaciteit van opdrachtgevers heeft Scenius een Enterprise Service Bus gebouwd die ervoor zorgt dat alle verschillende eCommerce-platforms de juiste data in de juiste formats aanleveren aan alle relevante interne applicaties van Sidekix.  

"Scenius heeft ons maatwerk geleverd waar we enorm blij mee zijn"

- Tjeerd, Sidekix

Hoe deze service bus eruitziet

Keuze voor Scenius en de voordelen

De Sidekix ESB is ontwikkeld als een netwerk van meerdere microservices die elk een specifieke taak uitvoeren binnen de Sidekix business automation. Bijvoorbeeld, het ophalen van nieuwe inkooporders bij partners of het verkrijgen van actuele voorraadniveaus en het doorsturen ervan naar andere systemen gekoppeld aan de Enterprise Service Bus. 

 

Voor de software-infrastructuur is gekozen voor .NET 6 (voorheen dotnet core), een vertrouwd platform van Microsoft met gegarandeerde ondersteuning voor Scenius. Voor de communicatie tussen de services wordt RabbitMQ gebruikt, een populaire Message Broker. 

 

De Sidekix ESB draait “native” op Kubernetes, waarbij een Kubernetes-omgeving als basis dient voor implementatie. Omwille van betrouwbaarheid en uptime is er een cluster opgezet op het Google Cloud Platform. Het bouwen, verpakken en implementeren van de ESB-componenten gebeurt volledig automatisch vanuit het Scenius-CI/CD-platform. 

 

Hoewel het verzamelen van data bij bronstations en de aflevering ervan bij eindstations slechts een deel van de integratiewerkzaamheden is, blijft het monitoren van het berichtenverkeer in de service bus essentieel. Niet alle data die het systeem binnenkomt is volledig of correct, en sommige interne of externe afhankelijkheden zijn niet altijd beschikbaar. 

 

Met ElasticSearch (ELK) stack, Prometheus en Grafana hebben we extra mogelijkheden om snel de status van de service bus te bekijken. We kunnen individuele berichten traceren binnen de service bus, inclusief data en gerelateerde logregels. Zo worden we tijdig gealarmeerd als zaken niet verlopen zoals verwacht, waardoor fouten en inconsistenties worden opgevangen voordat ze problemen veroorzaken. 

Eindresultaat en vervolgstappen

Flexibiliteit en Modulariteit:
Een Service-Oriented Architecture maakt gebruik van diensten die onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat Sidekix haar systemen kan aanpassen of uitbreiden zonder de IT-infrastructuur te herzien. Dit is bijzonder nuttig in een industrie waar snel moet worden ingespeeld op veranderende marktbehoeften. 

Efficiënte Integratie:
Een ESB faciliteert de communicatie tussen verschillende diensten binnen een SOA. Dit is essentieel voor logistieke bedrijven zoals Sidekix die vaak te maken hebben met een veelvoud aan interne systemen (zoals voorraadbeheer, transportbeheer, orderverwerking) en externe systemen (zoals klantportalen, leverancierssystemen, douanesoftware). De ESB kan verschillende dataformaten en communicatieprotocollen overbruggen, wat de integratie stroomlijnt. 

Herbruikbaarheid:
Diensten in een SOA kunnen hergebruikt worden voor verschillende doeleinden. Dit betekent dat Sidekix een dienst die ontwikkeld is voor een bepaald proces, zoals zendingstracking, kan hergebruiken in een ander proces, wat kostenbesparingen en snelheid oplevert. 

Schaalbaarheid en Betrouwbaarheid:
SOA maakt het eenvoudiger om systemen op of af te schalen naar behoefte, zonder de hele architectuur te verstoren. Samen met een ESB zorgt de Sidekix-SOA voor een betrouwbare gegevensuitwisseling, zelfs bij hoge belasting, wat cruciaal is voor grote logistieke operaties. 

Vereenvoudigd Beheer en Onderhoud:
Met de ESB kan Sidekix haar IT-landschap eenvoudiger beheren. Omdat haar ESB als een centrale hub functioneert, is het makkelijker om wijzigingen te implementeren, prestaties te monitoren en problemen op te lossen. 

Verbeterde Dataconsistentie en -kwaliteit:
Door gebruik te maken van een gecentraliseerd systeem voor gegevensuitwisseling, kan Sidekix de consistentie en kwaliteit van haar gegevens verbeteren, wat leidt tot betere besluitvorming en operationele efficiëntie. 

Samengevat, de combinatie van SOA en ESB biedt Sidekix een flexibele, schaalbare, en efficiënte manier om verschillende IT-systemen en -processen te integreren en beheren, wat essentieel is in een sector die afhankelijk is van snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling.  

Meer weten over de mogelijkheden van een ESB voor uw organisatie?

Heeft uw organisatie ook te maken met uitdagingen op het gebied data integratie vanuit verschillende externe omgevingen en (cloud) based applicaties?

Dan kan een ESB mogelijk uitkomst bieden.
Scenius heeft de kennis, ervaring om u zowel op managementniveau een inhoudelijk onderbouwd advies te geven als, indien ook daadwerkelijk zinvol, de ESB-infrastructuur voor uw organisatie te bouwen, te implementeren, uw medewerkers te trainen en de ESB te onderhouden.